Profil firmy

Společnost RIZNER, s.r.o. je nástupcem původně fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, která podnikala od roku 1990 v oboru inženýrská činnost, projektová činnost a dozorování staveb. V roce 2000 byla založena společnost RIZNER, s.r.o. a zároveň byl rozšířen předmět podnikání o poradenskou činnost v oblasti stavebního zákona.

V současné době je hlavní náplní společnosti RIZNER, s.r.o. inženýrská činnost (zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů, majitelů technické a dopravní infrastruktury, územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných rozhodnutí podle zvláštních předpisů k provedení stavby). Dále společnost vykonává technický dozor stavebníka při provádění stavby (dozorování stavby od předání a zahájení stavby až po zajištění kolaudačního souhlasu).

Společnost vypracovává i projektovou dokumentaci všech staveb, popř. ji zajišťuje v rámci výběrového řízení (dle charakteru stavby).

Ing. Zdeněk Rizner rovněž vykonává od roku 2010 funkci autorizovaného inspektora.

2013 © RIZNER, s.r.o., Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko, tel.: 516 414 059, e-mail: rizner@rizner.cz
webdesign: www.jak.cz