Prověřování nemovitostí

Jedná se posouzení nemovitosti z hlediska jejího stávajícího technického stavu a to zejména při prodeji, koupi, či opravy. Posouzení dále může obsahovat návrh na rekonstrukci nemovitosti, včetně vyčíslení finančních nákladů.Součástí prověřování nemovitostí je vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.

Posouzení nemovitosti

Posouzení nemovitosti je vhodné zejména při prodeji, koupi či opravy. Výsledkem je vyhotovení protokolu a fotodokumentace popisující stávající technický stav nemovitosti v den její prohlídky. Protokol rovněž obsahuje popis vad v nemovitosti. Podkladem pro posouzení nemovitosti je zejména projektová dokumentace stavby včetně dokladové části (pokud se dochovala), revizní zprávy a jiné doklady vnitřních instalací (revizní zpráva elektroinstalace, revizní zpráva hromosvodů, kontrola spalinové cesty, servisní prohlídky plynového kotle, tlakové zkoušky apod.).

Posouzení nemovitosti zejména zahrnuje:

 • prohlídku nemovitosti
 • zpracování písemného protokolu přímo na stavbě včetně pořízení fotodokumentace zjištěných vad
 • prověření nemovitosti z hlediska zástavních práv, věcných břemen apod.
 • vyhotovení posudku posouzení nemovitosti

Při prohlídce nemovitosti řešíme zejména:

 • základy stavby (jedná se o způsob založení stavby, trhliny, stabilita stavby, poruchy staveb)
 • vlhkost stavby (zda je řádně provedena izolace proti zemní vlhkosti, vlhkost omítek, vznik plísně, odvětrání místností)
 • statiku nosných konstrukcí stavby (řeší se trhliny nosného zdiva, technický stav stropních konstrukcí, technický stav konstrukce krovu – zastřešení stavby)
 • výplně otvorů (netěsnost, stáří a funkčnost)
 • podlahy (stáří, funkčnost, rovinatost podlah, kluznost)
 • technický stav komínů a spalinových cest
 • zastřešení stavby (kontrola krytiny stavby, klempířských prvků, zjištění příčin zatékání)
 • tepelné vlastnosti všech částí stavby (zdivo, strop výplně otvorů, střecha apod.)
 • vnitřní instalace (stáří a stav vnitřní svislé kanalizace, vodoinstalace, elektroinstalace, plynoistalace)
 • vytápění (stáří a stav zdroje vytápění, rozvodů vytápění)
 • přípojky technické infrastruktury (stáří, funkčnost)

Dále je možné řešit:

 • podrobné posouzení nemovitosti se zaměřením na tepelné vlastnosti stavby (provádění kontroly stavby použitím termokamery, která odhalí chybějící tepelné izolace a nadměrné úniky tepla), dále se zaměřením na akustické vlastnosti část stavby (akustická měření stavby a měření těsnosti fasád)
 • návrh opravy zjištěných vad
 • vypracování propočtu finančních nákladů na odstranění vad
 • návrh na rekonstrukci celého objektu
 • vydání posudku s ohledem na přestavbu nemovitosti
 • postup pro přebírání nemovitosti při převodu nemovitosti

Posouzení nemovitosti se provádí:

 • u novostaveb
 • u stávajících (starších) staveb

Průkaz energetické náročnosti budovy

Součástí prověřování nemovitostí je vypracování průkazu energetické náročnosti budovy. Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ukládá zákon 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a týká se novostaveb a dále při větších změnách dokončených staveb. Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

 • zajistit zpracování průkazu (při prodeji budovy nebo ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2013), při pronájmu budovy (od 1.1.2013), při pronájmu ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2016)
 • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části
 • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy
 • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

2013 © RIZNER, s.r.o., Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko, tel.: 516 414 059, e-mail: rizner@rizner.cz
webdesign: www.jak.cz