RIZNER, s.r.o.

Inženýrská činnost, dozorování a projektování staveb

Inženýrská činnost a dozorování staveb spočívá v zastupování stavebníka před správními úřady, dotčenými orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru stavby až po její kolaudaci. Projektování staveb zahrnuje vypracování architektonických studií, dokumentace pro umístění stavby, dokumentace pro povolení stavby a prováděcí projektovou dokumentaci na všechny typy staveb.

Autorizovaný inspektor

Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který posoudil projektovou dokumentaci stavby a k oznámení připojil doklady dle § 117 odst. 2 stavebního zákona.

Prověřování nemovitostí

Jedná se posouzení nemovitosti z hlediska jejího stávajícího technického stavu a to zejména při prodeji, koupi, či opravy nemovitosti. Posudek dále může obsahovat návrh na rekonstrukci nemovitosti včetně vyčíslení finančních nákladů. Součástí prověřování nemovitostí je vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.

2013 © RIZNER, s.r.o., Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko, tel.: 516 414 059, e-mail: rizner@rizner.cz
webdesign: www.jak.cz